تبلیغات
دختر زمین شناس
قالب وبلاگ

دختر زمین شناس
تنها جایی که برای زندگی کردن داریم زمین است...مواظبش باشیم 
مزیت ها واثرهاى مثبت ژئوتوریسم و ژئوپارک ها در جامعه  


مزایا واثرهاى مثبتى که از ایجاد ژئوپارک ها واجراى برنامه هاى ژئوتوریسم درجامعه به دست مى آید را مى توان به چهار گروه اصلى تقسیم بندى نمود:اثرات اقتصادى،اثرات آموزشى پژوهشى،اثرات فرهنگى، اثرات درمانى


بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...
اثرهاى اقتصادى

گردشگرى همواره از صنایع درآمدزا وکم هزینه به شمار مى رفته است.گردشگرى طبیعت که در سال هاى اخیر با شتاب زیادى گسترش یافته و علاقه مندان زیادى را به سوى خود کشیده نیز از این اصل پیروى کرده و حتى نسبت به دیگر رشته هاى گردشگرى رشد وتوسعه بیشترى را داشته است.در مورد ژئوتوریسم که یکى از نتایج تاسیس ژئوپارک ها است، اثرات اقتصادى چشمگیرى چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم حاصل مى شود که عبارتند از:

    * درآمد زایى مستقیم از صنایع وابسته به گردشگرى(حمل ونقل –خدمات صنایع دستى): صنعت حمل ونقل همواره نقشى اساسى در فعالیت هاى گردشگرى داشته وبا افزایش رفت و آمد گردشگران توسعه خواهد یافت.خدمات شامل مکان هاى اقامتى ، غذاخورى ها،بانک ها وبنگاه هاى اقتصادى ،فروشگاه ها پست ومخابرات از جمله بخش هایى هستند که گردشگران در حین سفر از آنها استفاده کرده وموجب رونق بیشتر کار آنها وبالا رفتن میزان درآمدها خواهند شد. همچنین صنایع دستى محلى بیشتر به فروش رفته وتولید آنها افزایش خواهد یافتوسنت ساخت صنایع دستى تداوم پیدا مى کند.
    * اشتغال دانش آموختگان : همه ساله تعداد زیادى فارغ التحصیل در رشته هاى مربوط به ژئوتوریسم مانند زمین شناسى،‌جغرافیا ،‌محیط زیست گردشگرى و... باید وارد بازار کار شوند.در بسیارى از کشورها ظرفیت کارپذیرى این رشته ها اشباع بوده وکار جدیدى نیز وجود ندارد.این رشته نوین مى تواند فرصت هاى شغلى قابل توجهى را ایجاد کرده واین گروه از فارغ التحصیلان را به کار گمارد.دو شغل مشخص در ژئوتوریسم و ژئوپارک عبارتند از :راهنمایان زمین(GeoGuide) و زمین بانان(GeoGuard) راهنمایان زمین دانش آموختگانى هستند که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار گردشگران قرار مى دهند. زمین بانان فار التحصیلانى هستند که با آگاهى از میزان اهمیت وآسیب پذیرى، ژئوسایت ها به حفاظت ونگهبانى از آنها پرداخته و آثار منفى حضور گردشگران را به حداقل مى رسانند.
    * جلوگیرى از مهاجرت به شهرها : هنگامى که منطقه اى به دلیل حضور گردشگران به رونق اقتصادى رسیده واشتغال نیز به شکل هاى مختلف در آن منطقه فراوان شود، مهاجرت افراد بخصوص جوانان به شهرهاى بزرگ به منظور یافتن شغل و کسب در آمد کاهش یافته واقتصاد جوامع محلى تقویت مى شود.

اثرهاى آموزشى پژوهشى

مبانى فلسفه ایجاد ژئوپارک وهمچنین ابداع ژئوتوریسم- همانگونه که پیشتر گفته شد-گسترش وارتقاء دانش عمومى جامعه در رابطه با علوم زمین و اهمیت نقش علوم زمین در زندگى مردم بوده است.گردشگران بخصوص قشر جوان ونوجوان در ضمن بازدید از ژئوپارک ها وهمچنین همراهى در بازدید هاى ژئوتوریسم با مفاهیم اولیه میراث زمین شناختى آشنا شده احساس نزدیکى وصمیمیت بیشترى با زمین در آنها پدید ِ‌مى آیدودر نتیجه آنها احترام بیشترى به زمین وپدیده هاى مربوط به آن خواهند گذاشت و به طور حتم از تخریب و آسیب رسیدن به آن جلوگیرى خواهند نمود.

از سوى دیگر ،‌با توجه به اینکه ژئوسایت ها داراى پدیده هاى نادر وارزشمند زمین شناختى هستند،‌جایگاه مناسبى براى فعالیت هاى پژوهشى کارشناسان ومحققان علوم زمین بوده ومى توانند به عنوان نقاط هدف در اینگونه پژوهش ها به کار روند.دانشگاه ها با متمرکز نمودن بخشى از پایان نامه هاى کارشناسى ارشد ودکترى مى توانند دانشجویان را به پژوهشى در این پایان نامه ها بوجود آورند.این موضوع در مورد رشته هاى دانشگاهى دیگر نیز صادق است وهمانگونه که ذکر شد دانشجویان رشته هاى جغرافیا،گردشگرى ومحیط زیست نیز با توجه به میان رشته اى بودن موضوع ژئوتوریسم و ژئوپارک مى توانند در این زمینه به فعالیت هاى پژوهشى بپردازند.

اثرهاى فرهنگى

یکى از آثار گردشگرى تبادلات فرهنگى است که بین بازدیدکننده وجامعه مورد بازدید صورت مى پذیرد.این آثار کاملاً‌ دوطرفه بوده وگاه از دیدگاه هاى گوناگون مى تواند حتى منفى نیز تلقى شوند .بررسى اثرات فرهنگى منفى نیاز به بحث هاى اخلاقى اجتماعى وایدئولوژیک دارد که اینجا مجال وجایگاه آن نیست وتنها آثار مثبت که تقریباً مورد توافق همه دیدگاه ها است بررسى خواهد شد.

آشنایى با رسم ها وسنت ها ،باورها ، عادت ها، لباس وغذاى جامعه میزبانبراى گردشگران بسیار جالب است. همچنین مردم محلى نیز با فرهنگ متفاوت گردشگران آشنا شده وگاه این دریافت ها مى تواند موجب ارتقاى سطح فرهنگى برخى جوامع شود.براى توضیح بیشتر ، در میان ژئوتوریست ها معمولاً افرادى گردشگران با مسافرات به نقاط مختلف نه تنها تا حدى دانسته هاى خود را با مردم جامعه میزبان به اشتراک مى گذارند،بلکه آنها را از دیگر چشمه هاى اخلاقى واجتماعى مثبت خود بهره مند مى سازند .در برخى از روستاها ومناطق طبیعى کشور که جاذبه توریستى بالایى دارند.به دلیل آنکه سال ها مورد بازدید گردشگران قرار گرفته اند نوعى ارتقاء‌در رفتارهاى اجتماعى مشاهده مى شودکه با دیگر نقاز متفاوت است در واقع مردم این مناطق گردشگرپذیر شده اند وسعى کرده اند جوامع کوچک خود را با استانداردهاى مطلوب گردشگران هماهنگ سازند.خوشبختانه در این راستا موضوع حفظ هویت فرهنگى تا حد زیادى به چشم مى خورد و بخش هوشمند جامعه از این ارزش ها به عنوان یک ابزار قدرتمند در جذب هر چه بیشتر گردشگران استفاده مى کنند.

اثرهاى درمانى

طبیعت همواره آرامش بخش وتسکین دهنده روح وران انسان است.این ویژگى در تمامى گونه هاى گردشگرى وابسته به طبیعت دیده مى شود.برخى از پدیده هاى زمین شناختى ویژگى افزون ترى نیز دارند و براى درمان برخى بیمارى ها به کار مى روند: از این گروه پدیده هاى زمین شناختى مى توان چشمه هاى آب گرم معدنى(بیمارى هاى پوستى واستخوانى)نهشته هاى پیرامون دریاچه ها و ماندآب ها به صورت لجن وگل(بیمارى هاى پوستى استخوانى ومفصلى)غارها(بیمارى هاى تنفسى) را یاد کرد.به تازگى گونه اى درمان با ماندن در درون غارهاى نمکى انجام مى شودکه به آن هالوتراپى (نمک درمانى) مى گویند.در این گونه درمان، بیمارى هاى تنفسى ،‌آسم و سینوزیت بهبود مى یابند.

برگرفته از اطلس توانمندیهاى ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران نوشته علیرضا امرى کاظمىطبقه بندی: ژئوتوریسم،
[ پنجشنبه 18 خرداد 1391 ] [ 09:48 قبل از ظهر ] [ راحله زمینی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ برای همه زمینی هاست...

مشاور پایان نامه های تخصصی کارشناسی زمین شناسی
بررسی های زمین شناسی
کار با gps و نرم افزار mapsurce و آموزش آن
رسم نقشه ( زمین شناسی، توپوگرافی، ...)
آموزش نرم افزار های زمین شناسی: ... gis , rockwork, surfer 8 & 9 , dips
rmazloomi.zamin@yahoo.com

نویسندگان
آخرین مطالب
لینک دوستان
نظر سنجی
نظر شما در مورد وبلاگ دختر زمین شناس چیست؟


ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب