تبلیغات
دختر زمین شناس
قالب وبلاگ

دختر زمین شناس
تنها جایی که برای زندگی کردن داریم زمین است...مواظبش باشیم 
نقش زمین شناسی و خاک در زمین شناسی نظامی(Military Geology)


فرماندهان، روسای ستادها و نیروهای تحت امر از رده هایبالا تا پایین ترین یگانهای مسلح باید بدانند که چگونه وضعیت زمین شناسی و خاک،منطقه عملیات رزمی و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می دهند. هر چند موضوعات تکنیکی برای اغلب نیروها خسته کننده می باشد ولی جهت اطلاع از این موارد باید به یکسری نکات اشاره نمود.

قابلیت عبور و مرور در خارج از شبکه دسترسی اصلی(راهها)

خصوصیات خاک، تأثیر مستقیم تحمل عبور و مرور و حمل ونقل سنگین (تریلرها، تانک برها و ...) و سبک (انواع خودروهای سواری) بلحاظ قدرت تحمل بار واصطکاک چرخ با جاده ها در هنگام حرکت و سرعت و امنیت حرکت دارد. تحرک در جاده های فرعی در اراضی دارای شن و ریگ پیوسته میسر می باشد، در حال که حرکت در اراضی باتلاقی و لجن زار غیر ممکن است و تنها برخی از خودروهای آب خاکی کوچک می توانند دراین نوع سرزمین از تحرک برخوردار باشند. در هر صورت حرکت در خارج از جاده های اصلی در بیشتر موارد وابستگی کامل به شرایط آب و هوایی و جنس خاک و زمین دارد.
خاکهای خشک غیر ماسه که باعث توقف و کندی حرکت خودروهای سنگین می شوند، بر حمل ونقل نیز تأثیر می گذارند. سیلت اشباع شده بعد از عبور چند خودرو به گل و لای نرم تبدبل می شوند. رس مرطوب برای عبور خودروهای نظامی وضعیت دشواری را فراهم می کند زیرا بر اثر رطوبت حالتی چسبنده پیدا نموده و مانع سرعت خودرو و از دست دادن کنترل آن می گردد و حتی در وضعیتی نه چندان دشوار، خودروهای نظامی قادر به بالا رفتن ازشیبها نیستند و در سرازیری بسرعت سر میخورند.
اراضی که باسنگهای سائیده شده پوشیده شده اند، از حرکت آزاد خودروهای نظامی نیز جلوگیری بعملمی آورند. این مطلب در سال 1931 میلادی برای فرمانده انگلیسی جان باگوت گلوب اتفاق افتاد. در مسیر عبور یک تیپ گشتی از سرزمین اردن با موانع طبیعی از جمله سنگهای سیاه گدازه روبرو گردید که مانع شدید و سختی برای سوارکاران فراهم آورده بود،بطوریکه 10 روز طول کشید تا نفرات گشتی مسیری کوتاه را طی نمایند.

عملکرد جنگ افزار

شرایط خاک و سنگ تأثیر مستقیم بر عملکرد جنگ افزارهای متعارف و نیز حمل آنها با خودروهای نظامی به خظ مقدم دارد. سنگهای برونزده و خرده سنگها شعاع مخرب مهمات را تشدید می سازد؛ زیرا که با انفجار سنگها، آنها خود بصورتگلوله عمل می کنند. در صورتی که مهمات انفجاری قبل از انفجار شدید خود، در خاک فرورفته و شیارهایی از خود بجا گذارند، این عمل از شدت کارایی و عملکرد آنها میکاهد. قطعات توپخانه سبک در اراضی اشباع شده از خود اثرات سنگینی به جای می گذارندو نتیجه می توان به استقرار توپخانه در موقعیت مطلوب دست یافت.
با توجه به شرایط سطحی زمین، اثرات سلاحهای کشتار جمعی (هسته ای) کم یا تشدید می شود. قطر وعمق دهانه در اراضی خشک و شرایط مطلوب کمتر است. امواج لرزشی سلاحهای اتمی که ازطریق زمین مرطوب رس انتقال می یابد، پنجاه بار بیشتر و قویتر از زمین شنی و دانهدار می باشد و شدت و نسبت تشعشعات هسته ای، ترکیبات و تراکم خاک را بازتاب میدهد.مصالح ساختمانی

یگانهای مهندسی رزمی که مأموریت ساخت، تعمیر و نگهداری جاده ها،باند فرودگاه، آمادگاه ترابری، زیرسازی راه، پل و استحکامات صحرایی را دارند،معمولاً از ماشینهای خاکبرداری، کامیون کمپرسی و بیل مکانیکی جهت کنترل، تهیه و انبارسازی مجدد خاک سطحی زمین استفاده می کنند. در چنین مواردی برخی مصالح مناسبتراز دیگر مصالح می باشند.
خاکبرداری در اراضی سنگی نیاز به ابزارهای تخریبی ازجمله انفجار دارد و درصورتی که این عمل در اکثر سنگهای ماسه ای، سنگهای آهکی وشیستهای رسوبی براحتی انجام می پذیرد. ترکیبات شن با سیلت یا ماسه برای کارهای زیرسازی، سنگرسازی، مستحکم و مناسب است ولی ترکیبی از سیلت با رس برای باند فرودگاه و سطوح جاده بسیار نامناسب می باشد. بازالتهای دارای هوا، وقتی خشک شود از خودپوسته سختی را بوجود می آورد ولی بعد از سپری شدن فصول سال از خود شیارهای عمیق بجامی گذارند. لاتریت از جمله مصالح خیلی خوب برای راههای تدارکاتی و باندهای اضطراری هواپیما می باشد، زیرا بدلیل دارا بودن آهن و اکسید آلومینیوم، بتن آن بسیار مقاوماست.

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی از جهات مختلف مثبت و منفی در زمین شناسی نظامی تأثیرگذار می باشد. این اثر از ابتدا با حرکت سربازان عصر سنگی که پوشش گیاهی متراکم مانع از پیشروی و محدودیت حرکت را برای آنها در پی داشت تا در جنگهای کلاسیک که پوشش انبوه، دید و ارتباط یگانهای مختلف را متأثر می ساخت، همواره مورد توجه وبررسی بوده است. نوآوریهای جدید فن آوری از قبیل خودردهای زرهی، هواپیما و سلاحهای پیچیده، بمب هسته ای- حرارتی و ماهواره که تغییرات بنیادی را ایجاد نموده اند،نتوانسته اند اثرات غیر قابل انکار پوشش گیاهی را کاملاً خنثی نمایند.

پراکندگی پوشش گیاهی طبیعی

بخش گسترده ای از سطح کره زمین را جنگلهای طبیعی ومراتع تشکیل داده اند، در یک نگاه، قطب شمال و جنوب، سرزمین لخت و برهوت از هر گونه پوشش گیاهی هستند، در نقاطی هم کمربندهای متعدد پوشیده از جنگل وجود دارد که ازجمله آنها جنگلهای انبوه نیمکره شمالی است.
نواحی توندرا به مناطقی بدون درختو با پوشش گیاهی ویژه در شمال قاره آمریکای شمالی و شمال روسیه اطلاق می شود. این در مناطق بالاتر از حد رویش درختان قرار دارد و از خصوصیات آن وجود زمستانهای سرد وطولانی و خاکهای پوشیده از یخ است. پوشش گیاهی این نواحی شامل خزه و گلسنگ است ودمای هوای ماهانه متوسط در تابستان کمتر از 10 درجه سانتیگراد است و تابستان کوتاهی دارد.
جنگلها پهن برگ همیشه سبز، مثل جنگلهای تایگا و نیز استپها در اروپا وآسیا، بخشهایی از کره زمین را پوشانیده اند. کرانه ها و مرزهای دریای مدیترانه شرایط آب و هوایی برای رشد درختان بلوط، زیتون و تاکستان را دارد و این نواحی از زمستانهای سرد و مرطوب و تابستانهای خشک و طولانی برخوردارند. کم و بیش در مرکز امتداد مدار رأس الجدی و مدار رأس السرطان گیاهان خاردار چون کاکتوس و بوته های صمغدار و خاردار وجود دارد.
بخشی از کره زمین را بیابانها فراگرفته اند که بسیاری از آنها فاقد پوشش گیاهی هستند. بیابانهای معروفی در جهان وجود دارند که از آن جمله صحرا در آفریقا، بیابانهای استرالیا، کویرلوت در ایران و .... با وجود این، خشکترین خاکها هم به برخی از حیات گیاهی کمک میکنند.
جنگلهای استوایی در حوضه آمازون، بخشی از مرکز آفریقا، هند، جنوب شرقی آسیا، اندونزی و جزایر اقیانوسیه قرار دارند که بارندگی فراوان و فصل رشد بی پایان چنین جنگهایی را بوجود آورده است.

اهمیت عملیاتی

هر نوع پوشش گیاهی به نحو چشمگیری بر عملیات نظامی اثر میگذارد. گونه های پوشش گیاهی که از نظر تهاجمی داراری مزیت و برتری هستند، در عملیات تدافعی تأثیر منفی دارند و گونه هایی از پوشش گیاهی قادرند عملیات تهاجمی را هم خنثی و بی اثر نمایند.
حرکت در جنگل حالتی بسیار خاص بخود می گیرد. در عملیات نظامی جنگل، یگانهای کوچک پیاده تسلط و تفوق دارند، لیکن کنترل، نامطمئن و مانور وتحرک بسیار سخت است. فن آوریهای جدید بدون توجه به زمان و شرایط می تواند برتری اندکی را ارائه نماید.

» کارایی لازم هر نوع خودرو نظامی کاهش می یابد و تنهابا مسیرهای احداث شده کارایی مناسب را دارند.
» تنه درختان مسیر تیر را منحرف می سازند.
» انفجارهای هسته ای درختان تنومند را سرنگون می سازند که خود باعث ایجاد موانع بر مسیر عبور نیروهای پیشروی کننده است.
» تانکها می توانند درختان کوچک را از جا درآورند ولی با تجمع و انباشت درختان، موانعی در مسیر تردد ایجاد می شود.
» شعاع مهلک بمبهای مختلف در اراضی باز، کمتر از جنگل می باشدو تکه های چوب همانند ترکش عمل می نمایند.
» کاربرد نارنجک بسیار محدود و غیرقابل کنترل و هدایت می گردد.
» بمب ناپالم در جنگلهای مرطوب بسرعت خاموش میشود.
» شاخ و برگ انبوه درختان جنگل سیستم مخابرات رادیویی را مختل من نماید. زمانی که جنگی در جنگل اتفاق بیفتد، پیش بینی برنده و بازنده جنگ مشکلاست.


نمایی از انفجار بمبهای ناپالم (آتش زا) که در مناطق مرطوب خاصیت خود را از دست میدهند

مناظر با پوشش گیاهی اندک

بوته زار، علفهای بلند، محصولات کشاورزی بلند قدمانند: ذرت، باغهای میوه، درختان و مزارع که در فاصله زیادی از هم قرار گرفته اند،برای سنجنده های فضایی و هوایی محدودیت ایجاد می نمایند و از حرکت مطلوب خودروها نیز ممانعت بعمل می آورند. همچنین پیشروی نیروهای پیاده را کند و از قابلیت دیدآنها می کاهند و خط دید سلاحهای مستقر در سطح زمین جهت اجرای آتش تقلیل می یابد.
موشکهایی که با سیم هدایت می شوند و نیازمند فضای صاف و هموار بین توپچی و هدف میباشند، با مشکل روبرو می شوند.
گیاهان متراکم و انبوه، تشعشعات حرارتی ناشیاز انفجارات هسته ای را منحرف می سازند، ولی پایداری مواد شیمیایی ناشی از کاربرد سلاحهای شیمیایی را تشدید می کنند. استپهای عظیم که بطور پراکنده با علفهای کوتاه پوشیده شده اند و کویر و صحراهای برهنه و فاقد هر گونه پوشش گیاهی برای نیروهاینظامی یا تأسیسات آنها پوشش ناقصی را فراهم می کنند، لیکن میدان آتش و دید یا برد مسافت طولانی را در اختیار می گذارند. برتری هوایی و قدرت و توان فن آوری در این شرایط جایگاه خود را می یابد.

در پایان این بحث باید به یکسری نکات دقت کرد:
» اراضی مرتفع و بلند، زمینهای مسطح، دره ها و گودالهای عمیق، هر یک به نحو مشخصی بر حرکت نیروهای نظامی مخصوصاً یگانهای بزرگ اثر می گذارد.
» اراضی ناهموار دیده بانی، تیراندازی و کارایی خط دید سیستم مخابراتی را کاهش میدهد.
» اراضی مسلط با همه پیشرفتهای جنگ آوری و فن آوری جدید از مزیت و برتری برخوردارند.
» در گذر از رودخانه های وسیع، علاوه بر تاکتیکهای ویژه، فنون،تجهیزات و آموزش لازم، نیاز به محلهای مناسب گذر از رودخانه امری مسلم است.
» برخورداری از پوشش گیاهی متراکم در عملیات تدافعی دارای مزیت بوده ولی زمینهای مسطح و اراضی که دارای پوشش گیاهی پراکنده اند، برای تحرک نیروهای تهاجمی مناسب میباشند.

[ چهارشنبه 14 تیر 1391 ] [ 11:31 بعد از ظهر ] [ راحله مظلومی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من راحله مظلومی، فارغ التحصیل رشته زمین شناسی محض هستم...زمین را خیلی خیلی دوست دارم...
این وبلاگ برای همه زمینی هاست...

مشاور پایان نامه های تخصصی کارشناسی زمین شناسی
بررسی های زمین شناسی
کار با gps و نرم افزار mapsurce و آموزش آن
رسم نقشه ( زمین شناسی، توپوگرافی، ...)
آموزش نرم افزار های زمین شناسی: ... gis , rockwork, surfer 8 & 9 , dips
rmazloomi.zamin@yahoo.com

نویسندگان
آخرین مطالب
لینک دوستان
نظر سنجی
نظر شما در مورد وبلاگ دختر زمین شناس چیست؟


ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب